DIRIGENT

Wat is een koor zonder dirigent? Omdat onze leden zo enorm gemotiveerd zijn, is het hard nodig om een goede muzikale leiding te hebben. Deze sturing is gevonden in Rob van Reijmersdal.

Muziek is beleving. Dat is het credo waar Rob al jaren naar leeft. Als arrangeur, componist en muzikaal leider drukt Rob zijn stempel op zeer verschillende projecten. Al van jongs af aan is de muziek een erg sterke factor in Rob leven. Na het afronden van conservatorium in docerend musicus, uitvoerend musicus, directie en arrangeren is zijn muzikale carierre pas echt begonnen. Het LGMK kan zich geen betere dirigent wensen!