LID WORDEN

Het Lampegats Gemengd MannenKoor is een stabiele groep zangers en zangeressen. Toch zijn er zo nu en dan wisselingen in samenstelling. Heb jij interesse om je aan te sluiten bij het LGMK? Maak gebruik van het contactformulier op deze website. Tot de sollicitatieprocedure behoren een kennismakingsgesprek en een stemtest.